CD-opname cavalerie

CD-opname cavalerie

De Dieseltrekkers heeft aangevuld met andere muzikanten op zondagmiddag 2 september een aantal muziekstukken opgenomen voor een CD die uit zal komen t.g.v. het opheffen van de laatste zware tankdivisies in Nederland.

 

Hieronder de informatie van de site http://www.voc-cavalerie.nl/nl/1/186/Een-eresaluut-op-CD.html

 

Op vele wijzen blijft echter de herinnering aan de “Rode”, “Witte” en Oranje huzaren leven. In boekvorm, beeld, maar nog niet in geluid. Ook op CD wil ik een ere-saluut lasten klinken onder de titel;

HET LAATSTE SALUUT

Er wordt naar gestreefd om de CD met een interessante inlay op 16 september gereed te hebben en voor het eerst verkrijgbaar te stellen tijdens de ceremonie, waarbij de laatste twee tank regimenten opgelegd worden. Voor diegenen, die niet bij de ceremonie op 16 september aanwezig kunnen zijn is de CD ook te bestellen door storting van € 20.- plus € 2.50 verzendkosten op de Nederlandse ING rekening 374227 ten name van Jhr. mr. J.G. Reuchlin, Brinkerweg 12, D-46395 Bocholt-Liedern.

De bestelde CD’s worden tussen 20 en 30 september toegestuurd.

Diegene, die als militair dienen of hebben gediend bij een van de Cavalerie regimenten kunnen de CD tegen een speciale prijs van € 17.50 plus verzendkosten bestellen, indien zij behalve naam en adres postcode en woonplaats ook aangeven bij welk regiment ( RHB, RHPA, RHS, RHPO)zij dienen of gediend hebben.

Bij de keuze van de composities heb ik mij gericht op muziek stukken, die een relatie hebben met het huzarenleven. Ik heb vooral gezocht naar composities van Nederlandse bodem, die nog niet eerder op CD of grammofoonplaat zijn uitgebracht. Echter heb ik ook aandacht willen schenken aan Cavaleriemuziek uit landen , waar de Nederlandse tanks regelmatig voor oefeningen te gast zijn geweest. Naast stukken, die niet ontbreken mogen zoals de Huzarenmars van H.Karels, het Alexanderlied van D.C. Wisman, en de marsen van de regimenten van Sytzama en Prins van Oranje, heb ik ook een aantal signalen opgenomen.

Inhoud:

 • Signaal reveille bereden wapenen
 • De Huzaren mars; H. Karels
 • het Alexanderlied; D.C. Wisman
 • Huzaren van Sytzama; J.A. Reijnhoudt
 • Huzaren Prins van Oranje
 • Signaal de Mars
 • Uns van der Cavalerie; componist onbekend
 • My boy Willy; ( officiële mars Royal Tank Regiment)
 • Marche de la 2eme Div. Blindee; Victor Clowez.
 • Marche du 1er Regiment Lanciers; Marechal.
 • Quadrille des Lanciers; P.A. Stenz
 • Garde Dragonders; componit onbekend
 • Huzaren Marsch; P. Thirion
 • Mars 4e Regiment Dragonders; J.G. Muller
 • Cavalerie Walze a la maniere Strauss; A. Belinfante.
 • Les Hussards de la Garde ( polka); H. van Luck.
 • Signaal Draf
 • Trabmarsch motiven Ballet Gisela; A. Adam
 • Trabmarsch der Dragoner Regiment 2
 • Signaal Galop
 • Camp de Zeist 1853 (Galop Militaire); F. Dunkler
 • Galop militaire; J.J. Viotta
 • Alexander galop 19 februari 1852; F.Dunkler
 • Leichte Cavalerie; F von Suppe
 • Signaal Aanval
 • Husaren attacke; M.Oscheit
 • Sturmmarsch Galop; B. Bilse
 • Signaal Ziekenrapport Paarden
 • Le dernier Salut: P.A. Stenz
 • L’extincion des Feux, traditionelle; A. Souplet
 • Signaal Taptoe bereden wapenen